„Тоа што сум шизофреничен, не значи дека не ме следат“