Off Cafè

Речник

Набрзинка / Daily

Дури и да не сте го поминале животот по хотели, сте биле барем еднаш и ние дојдовме да ви кажеме дека тоа совршената белина што ја начекувате при прво влегување во соба баш и не сакате да ја видите со флуоресцентно светло. Повеќе