Мудри совети на Данило Киш

„Не биди во опозиција, затоа што ти не си наспроти“