Историска иронија

Маркс стана капиталистичка сопственост