Бројот на заинтересирани за упаѓање во Ареа 51 порасна на 2 милиона луѓе