Реакција на Арсениј

Како ќе го браниме името на нашата Црква вака анонимни?