Го имаме ли ние Жерико?

Наместо без граници, Европа e денес без срам