Американски судија за смртната казна:

Дајте да ги стреламе