Лидерите на 4-те најмоќни економии во Европа имаат вкупно 0 деца