Руските попови ќе престанат да благословуваат оружје за масовно уништување