На смартфон никогаш ништо нема да биде безбедно, па ни приватно