ФБ ќе ја утврдува веродостојноста на вестите со анкета