„Не допирајте ја душата, ако не ви се чисти рацете“

Атеистот што се набоде на грибло на Велигден