Интервју со Борис Дежуловиќ

Каде, јеби га, да останат? И каде, уште појебига, да бегаат?