Кажете драгичка: по светов се шири кандида која е отпорна на сè