„Фет-шејминг“ е неопходен, ама на компании, не на луѓе