На точак се дише помалку загаден воздух отколку во кола