таг: загадување

Ако живееш во град пушиш по кутија цигари на ден

Градскиот воздух е станат штетен како кутија цигари на ден, е објаснувањето до кое доаѓаат доктори извадени од памет како се повеќе непушачи страдаат од проблеми на белите дробови стандардно резервирани за страсни пушачи. Повеќе

Пелети, не баш еколошко решение за сè

Субвенциите на ЕУ за користење пелети за добивање струја се дадени на Општиот суд на ЕУ по основа дека оваа мерка не го намалува туку го зголемува емитувањето на штетни гасови и ги оштетува шумите. Зад тужбата стои група истражувачи, активисти и земјопоседници кои бараат ЕУ да не може да дава субвенции за горење шуми (основната суровина за пелети). Повеќе

Производството на цемент загадува повеќе од сите камиони во светот

Една од најневеројатните особини на цементот е обемот на загадување на воздухот што се постигнува при неговото производство. Во бројки, на производство на цемент отпаѓаат околу 7% од глобалното загадување со јаглерод-двооксид, што е повеќе од загадувањето од сите камиони во светот. Повеќе

ЕУ за климатските промени има само „збирштина популарни зборови“

Протечениот документ од 5-годишниот план за борба против глобалното затоплување, покажува дека Унијата планира да се справи со најголемиот глобален проблем со добро составени реченици. Повеќе

Колку загадува твоето гледање Јутјуб видеа

Секој потег што го правиме на интернет без разлика дали тоа било во брасуер на компјутер или во апликација на смартфон, на крај мора да биде обработен од некој сервер сместен некаде низ светот (или тука локално), каде тој сервер мора да работи на струја, која некако мора да се создаде. Повеќе

Maстило направено од загаден воздух

45 минути автомобилско дизел согорување дава 30 милилитри AIR-INK. Неговиот пронаоѓач е по потекло од Индија, но и кај нас би наполнил доста пенкала. Повеќе

Животот во град е штетен за психа на начини кои допрва ги откриваме

Повеќе од еден век знаеме дека физичкото опкружување влијае на менталното здравје на луѓето. Како што минува време научници и доктори само трупаат нови докази за тоа какви се дијагнози и психички состојби се предизвикани со самото тоа што некој живее во град. И стандардно, колку повеќе накај центар на град, толку е полошо. Повеќе

Не мора да престанеме да загадуваме, само треба да засадиме над 1000 милијарди дрвја

Глобално просторот што е оставен на шуми трпи садење на уште 1200 милијарди стебла, бројка која заради својата недостижна масовност ќе биде доволна за апсорбирање на повеќе јаглерод-двооксид отколку што човештвото може да произведе. Повеќе

Кина го загадува воздухот во Калифорнија

Слично како што Кина не почитуваше граници во загадувањето, така и загадувањето не почитува државни граници. За сега Калифорнија трпи штета по двете основи. Повеќе