Не мора да престанеме да загадуваме, само треба да засадиме над 1000 милијарди дрвја