За еден културно-гастрономски феномен

Зошто „скара" е машки род?