Нова студија на еден меѓучовечки однос

Боже, чувај ме од пријателите