Едно писмо од Македонија до Папата, кое остана неодговорено