Каде има Врховен суд, има и начин

Државата треба да му плати оштета на народот ако не е способна да му обезбеди чист воздух