Го имаме новиот Пато:

Кој ги дупи, шо му праи, тоа нешо се праи