Животот во град е штетен за психа на начини кои допрва ги откриваме