Нè испости нефер наука:

Зошто е лошо мрсното? Затоа што така кажа шеќерот