Вол стрит журнал има над 20 луѓе што работат на откривање дипфејкс