Соковникот од 400 долари што е поразен од гола рака