Можете ли да замислите аквадукт кој треба да се менува секои 18 месеци?