Што прочитаа британските парламентарци за она што го направија во Либија?