Саудиска принцеза доби условно за тепање водоводџија во Франција