Во 2020 да се пазиме од полицајците на нашите мисли