Дали Казахстан ќе биде модел за трансфер на власта во Москва?