Тврдата карпа на историјата

Кој го уби Сашко Гешовски?