Фејсбук плаќа 20 милиони долари годишно за лично обезбедување на Закерберг