Интервју: Тери Гилијам

Холивуд е полн со уплашени луѓе