Тврдината Европа не се создаде сама, сите помогнавме