Ле Монд:

Европа мора да најде начин да работи со популистите