За жал, станавме битни:

Македонија, новото американско-руско бојно поле