Анте Томиќ за Арсен Дедиќ:

Беше, Бог да го прости, невозможен човек