Дали овој свет е навистина најдобриот од сите можни?