Каде се, што прават, ликовите од антологиската „Одење по ризичниот пат“ на Лу Рид?