Не е вистина дека во Милан е катастрофа, уште полошо е