Интервју со Златко Калински

За 2.000-от пренос Усеин Болт ми трчаше пред очи