Извадок од автобиографијата на Мишо Хрњак

Кога Штулиќ кршеше гитара на сцена