таг: Азра

Кога Штулиќ кршеше гитара на сцена
Извадок од автобиографијата на Мишо Хрњак

Извадок од новата книга на некогашниот басист на Азра, напишана во стихови и без интерпункција. За разлика од Џони, кој во своите преводи внимава на секоја запирка, Хрњак е лефтерен, но живописен. Во овој дел за инцидент во Словенија, каде Штулиќ кршел опрема на сцена, како да има вишок гитари. Повеќе

Ти ја дадов мојата љубов
Песна на денот
Јаблан тргна по другата страна

Во Загреб почина човекот кому Џони Штулиќ му ја посвети една од своите најмадафака песни а тој својата ќерка ја крсти Азра. Видео