27% од сопствениците на кучиња не треба да чуваат кучиња