Дали се доволни 657.461 дете за темата вакцини - аутизам?