Британија го изгуби статусот на држава без сипаници