Колку повеќе си ја сакаш работата, толку те мислат за поглуп